Kancelaria Adwokacka

Kancelaria swoją ofertę kieruje zarówno do przedsiębiorców jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej.
Współpraca z Kancelarią jest możliwa zarówno w ramach stałej obsługi prawnej jak i jednorazowych zleceń i porad prawnych.

Do każdej sprawy pochodzimy indywidualnie, nie kierując się w swojej pracy rutyną. Przy powierzeniu sprawy Kancelarii, Klient jest rzetelnie informowany o jej kosztach i ryzyku. Naszym priorytetem jest wytłumaczenie Klientowi skomplikowanych regulacji prawnych w prosty i zrozumiały sposób. Kancelaria na bieżąco informuje Klienta o stanie zleconych jej spraw.
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, Kancelaria współpracuje z adwokatami i radcami prawnymi, którzy posiadają doświadczenie niezbędne do prowadzenia najbardziej skomplikowanych spraw.

SPECJALIZACJE

5 lat studiów,3 lata aplikacji, 5 lat pracy dało mi możliwość udzielania porad prawnych z zakresu wielu dziedzin prawa. Ponadto swoją wiedzę wzbogacam praktycznie każdego dnia.
Jednakże w trakcie mojej pracy zawodowej zdobyłam w szczególności doświadczenie w poniższym zakresie:


Spółki i KRS

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę spółek prawa handlowego na każdym etapie ich funkcjonowania. W zakres usług Kancelarii wchodzą między innymi:

 • doradztwo przy wyborze formy organizacyjno – prawnej, z uwzględnieniem charakteru i celu przedsięwzięcia, potrzeb Klienta, skutków podatkowych;
 • sporządzenie projektu umowy spółki/statutu;
 • rejestracja spółki w KRS;
 • sporządzanie projektów uchwał, protokołów ze zgromadzeń wspólników;
 • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
 • zmiany w umowie/statucie spółki;
 • sporządzenie projektów umów sprzedaży udziałów/akcji;
 • zaskarżanie uchwał organów spółki;
 • prowadzenie spraw sądowych o wyłączenie wspólnika;
 • przekształcanie, łączenie i podział spółek;
 • likwidacja spółki;
 • rejestracja zmian w KRS;
 • prowadzenie spraw sądowych z tytułu odpowiedzialności wspólników, członków zarządu;
 • reprezentacja członków zarządu w sprawach karnych.

Upadłość i restrukturyzacja

Kancelaria oferuje wsparcie prawne zarówno osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, które zamierzają skorzystać z tzw. upadłości konsumenckiej, jak i przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. W zakres usług Kancelarii wchodzą między innymi:

 • analiza sytuacji Klienta pod kątem przesłanek do ogłoszenia upadłości lub skorzystania z restrukturyzacji;
 • prowadzenie negocjacji z wierzycielami;
 • sporządzenie wniosku restrukturyzacyjnego/o ogłoszenie upadłości i reprezentacja Klienta przed sądem;
 • zgłaszanie wierzytelności i reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym;
 • reprezentacja w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dochodzenie wierzytelności

Kancelaria nie ogranicza procesu dochodzenia wierzytelności jedynie do uzyskania orzeczenia sądu. W zależności od potrzeb Klienta wsparcie prawne obejmuje między innymi następujące usługi:

 • przedsądowe wezwanie dłużnika do zapłaty;
 • analiza na podstawie informacji przekazanych przez Klienta sytuacji majątkowej dłużnika;
 • wybór rodzaju postępowania sądowego adekwatnego do stanu faktycznego sprawy;
 • sporządzenie pozwu wraz z ewentualnym wnioskiem o zabezpieczenie;
 • reprezentacja wierzyciela przed sądem;
 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym;
 • analiza czy dłużnik dokonywał czynności prawnych z pokrzywdzeniem wierzyciela i czy istnieją przesłanki do wniesienia tzw. skargi pauliańskiej;
 • analiza czy wobec dłużnika zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Stała obsługa prawna przedsiębiorców

Moim celem jest, żeby przedsiębiorca mógł poświęcić jak najwięcej czasu na rozwój swojego biznesu. Priorytetem Kancelarii jest poznanie i zrozumienie specyfiki przedsiębiorstwa, aby zaproponowane rozwiązania prawne były dostosowane do jego potrzeb. W zakres usług wchodzą między innymi:

 • sporządzenie i opiniowanie umów;
 • przygotowywanie opinii prawnych;
 • doradztwo prawne w zakresie zabezpieczenia wierzytelności;
 • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy;
 • reprezentacja przedsiębiorcy przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracyjnymi i podatkowymi;
 • analiza ryzyka prawnego prowadzonej działalności.

Rozwody i podziały majątków

Kancelaria reprezentuje również osoby fizyczne w sprawach rozwodowych i dotyczących podziału majątku. Jest to szczególny rodzaj spraw, w których należy pamiętać, że kierowanie się emocjami może nie prowadzić do podjęcia trafnych decyzji. Oferta Kancelarii obejmuje między innymi:

 • sporządzanie pism procesowych w sprawach rozwodowych i reprezentację Klienta przed sądem;
 • prowadzenie negocjacji co do podziału majątku wspólnego w drodze umowy;
 • sporządzenie projektu umowy podziału majątku wspólnego wraz z zabezpieczeniem interesów Klienta;
 • reprezentacja Klienta przed sądem w sprawach o podział majątku wspólnego;
 • reprezentacja Klienta przed sądem w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

O mnie


Jestem adwokatem i od kilku lat zajmuję się głównie obsługą prawną przedsiębiorstw. Zakładałam spółki, przygotowywałam procesy ich przekształcenia, rejestrowałam zmiany w KRS, sporządzałam projekty protokołów zgromadzeń wspólników. Prowadzenie biznesu poznałam zarówno z punktu widzenia dłużnika, jak i z perspektywy wierzyciela. Brałam udział w projektach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw i reprezentowaniem dłużnika w postępowaniu upadłościowym. W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej przez ponad dwa lata pracowałam w dziale prawnym jednej z instytucji finansowych, która działała na terenie kilku województw. Występowałam przed sądami między innymi w sprawach o zapłatę, o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (tzw. skarga pauliańska), analizowałam umowy oraz sporządzałam opinie prawne dotyczące bieżącej działalności instytucji finansowej. Reprezentowałam także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w sprawach o rozwód, podział majątku, alimenty, zniesienie współwłasności.

adw. Urszula Karwińska

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka
Urszula Karwińska

ul. Dworcowa 7 / 211, 87-100 Toruń

+48 668 283 823

kancelaria@karwinska.pl

NIP: 9562318249

REGON: 364764563

Numer rachunku bankowego:
61 1950 0001 2006 5622 4619 0001

Nie zawsze pracuję w biurze, więc w celu ustaleniu terminu spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny, wiadomość e-mail lub poprzez poniższy formularz:


Kancelaria Adwokacka adw. Urszula Karwińska

Jak dojechać do Kancelarii?
Kancelaria znajduje się na II piętrze nowoczesnego biurowca przy ul. Dworcowej 7. Do dyspozycji Klientów są bezpłatne miejsca parkingowe.