KANCELARIA ADWOKACKA

Kancelaria swoją ofertę kieruje zarówno do przedsiębiorców jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Współpraca z Kancelarią jest możliwa zarówno w ramach stałej obsługi prawnej jak i jednorazowych zleceń i porad prawnych.

Do każdej sprawy pochodzimy indywidualnie, nie kierując się w swojej pracy rutyną. Przy powierzeniu sprawy Kancelarii, Klient jest rzetelnie informowany o jej kosztach i ryzyku. Naszym priorytetem jest wytłumaczenie Klientowi skomplikowanych regulacji prawnych w prosty i zrozumiały sposób. Kancelaria na bieżąco informuje Klienta o stanie zleconych jej spraw. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, Kancelaria współpracuje z adwokatami i radcami prawnymi, którzy posiadają doświadczenie niezbędne do prowadzenia najbardziej skomplikowanych spraw.

Cała Polska w Naszym zasięgu

Głównym miejscem naszej działalności jest wojewódźtwo kujawsko-pomorskie
Oferta kancelarii obejmuje całą Polskię, prowadzimy sprawy w różnych regionach kraju. Jest to możliwe również dzięki współpracy z wieloma prawnikami na terenie całego kraju.

Kontakt

Specjalizacje

5 lat studiów,3 lata aplikacji, lata pracy dało mi możliwość udzielania porad prawnych z zakresu wielu dziedzin prawa. Ponadto swoją wiedzę wzbogacam praktycznie każdego dnia. Jednakże w trakcie mojej pracy zawodowej zdobyłam w szczególności doświadczenie w poniższym zakresie:

Upadłość i restrukturyzacja

Kancelaria oferuje wsparcie prawne zarówno osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, które zamierzają skorzystać z tzw. upadłości konsumenckiej, jak i przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. W zakres usług Kancelarii wchodzą między innymi:

 • analiza sytuacji Klienta pod kątem przesłanek do ogłoszenia upadłości lub skorzystania z restrukturyzacji;
 • prowadzenie negocjacji z wierzycielami;
 • sporządzenie wniosku restrukturyzacyjnego/o ogłoszenie upadłości i reprezentacja Klienta przed sądem;
 • zgłaszanie wierzytelności i reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym;
 • reprezentacja w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółki i KRS

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę spółek prawa handlowego na każdym etapie ich funkcjonowania. W zakres usług Kancelarii wchodzą między innymi:

 • doradztwo przy wyborze formy organizacyjno – prawnej, z uwzględnieniem charakteru i celu przedsięwzięcia, potrzeb Klienta, skutków podatkowych;
 • sporządzenie projektu umowy spółki/statutu;
 • rejestracja spółki w KRS;
 • sporządzanie projektów uchwał, protokołów ze zgromadzeń wspólników;
 • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
 • zmiany w umowie/statucie spółki;
 • sporządzenie projektów umów sprzedaży udziałów/akcji;
 • zaskarżanie uchwał organów spółki;
 • prowadzenie spraw sądowych o wyłączenie wspólnika;
 • przekształcanie, łączenie i podział spółek;
 • likwidacja spółki;
 • rejestracja zmian w KRS;
 • prowadzenie spraw sądowych z tytułu odpowiedzialności wspólników, członków zarządu;
 • reprezentacja członków zarządu w sprawach karnych.

Stała obsługa prawna przedsiębiorców

Moim celem jest, żeby przedsiębiorca mógł poświęcić jak najwięcej czasu na rozwój swojego biznesu. Priorytetem Kancelarii jest poznanie i zrozumienie specyfiki przedsiębiorstwa, aby zaproponowane rozwiązania prawne były dostosowane do jego potrzeb. W zakres usług wchodzą między innymi:

 • sporządzenie i opiniowanie umów;
 • przygotowywanie opinii prawnych;
 • doradztwo prawne w zakresie zabezpieczenia wierzytelności;
 • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy;
 • reprezentacja przedsiębiorcy przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracyjnymi i podatkowymi;
 • analiza ryzyka prawnego prowadzonej działalności.

Dochodzenie wierzytelności

Kancelaria nie ogranicza procesu dochodzenia wierzytelności jedynie do uzyskania orzeczenia sądu. W zależności od potrzeb Klienta wsparcie prawne obejmuje między innymi następujące usługi:

 • przedsądowe wezwanie dłużnika do zapłaty;
 • analiza na podstawie informacji przekazanych przez Klienta sytuacji majątkowej dłużnika;
 • wybór rodzaju postępowania sądowego adekwatnego do stanu faktycznego sprawy;
 • sporządzenie pozwu wraz z ewentualnym wnioskiem o zabezpieczenie;
 • reprezentacja wierzyciela przed sądem;
 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym;
 • analiza czy dłużnik dokonywał czynności prawnych z pokrzywdzeniem wierzyciela i czy istnieją przesłanki do wniesienia tzw. skargi pauliańskiej;
 • analiza czy wobec dłużnika zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Rozwody i podziały majątków

Kancelaria reprezentuje również osoby fizyczne w sprawach rozwodowych i dotyczących podziału majątku. Jest to szczególny rodzaj spraw, w których należy pamiętać, że kierowanie się emocjami może nie prowadzić do podjęcia trafnych decyzji. Oferta Kancelarii obejmuje między innymi:

 • sporządzanie pism procesowych w sprawach rozwodowych i reprezentację Klienta przed sądem;
 • prowadzenie negocjacji co do podziału majątku wspólnego w drodze umowy;
 • sporządzenie projektu umowy podziału majątku wspólnego wraz z zabezpieczeniem interesów Klienta;
 • reprezentacja Klienta przed sądem w sprawach o podział majątku wspólnego;
 • reprezentacja Klienta przed sądem w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Cały czas sie uczymy

Starając się lepiej wykonywać swoją pracę, podnosimy swoje kwalifikację dodając kolejne umiejętności będące specjalizacjami dopasowanymi do współczesnych potrzeb.

Galeria

Zdjęcia z kancelarii

Wejście do Kancelarii

od ul.Matejki 42

Klatka schodowa

1 piętro

Klatka schodowa

2 piętro

Drzwi wejściowe

Kancelarie adwokackie

Korytarz

wejście do gabinetu

Sofa, fotel, stolik

miejsce dla petetntów

Kancelaria

wnętrze kancelarii

Kancelaria

wnętrze kancelarii

adw Urszula Karwińska-Balaryn

Adwokat

O kancelarii

Jestem adwokatem i od kilku lat zajmuję się głównie obsługą prawną przedsiębiorstw. Zakładałam spółki, przygotowywałam procesy ich przekształcenia, rejestrowałam zmiany w KRS, sporządzałam projekty protokołów zgromadzeń wspólników. Prowadzenie biznesu poznałam zarówno z punktu widzenia dłużnika, jak i z perspektywy wierzyciela. Brałam udział w projektach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw i reprezentowaniem dłużnika w postępowaniu upadłościowym. W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej przez ponad dwa lata pracowałam w dziale prawnym jednej z instytucji finansowych, która działała na terenie kilku województw. Występowałam przed sądami między innymi w sprawach o zapłatę, o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (tzw. skarga pauliańska), analizowałam umowy oraz sporządzałam opinie prawne dotyczące bieżącej działalności instytucji finansowej. Reprezentowałam także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w sprawach o rozwód, podział majątku, alimenty, zniesienie współwłasności.

Jak działamy

Niezależnie od rodzaju sprawy, pracujemy systematycznie
jesteśmy w stałym kontakcie z Klientem

1

Kontakt

2

Spotkanie

3

Strategia

4

Działanie

Poznaj Nasz zespół

Urszula Karwińska-Balaryn

Adwokat

Adwokat Urszula Karwińska-Balaryn założyciel i właściciel Kancelarii Adwokackiej.

mgr Michał Perliński

Michał Perliński

Asystent adwokata

W trakcie studiów doktoranckich z zakresu prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

To miejsce czeka na Ciebie

Prawnik, aplikant, stażysta

Myśląc o przyszłości jesteśmy otwarci na propozycje współpracy, jeśli jesteś osobą zainteresowaną pracą w Kancelarii Adwokackiej skontaktuj się z nami.

Finanse

Każda sprawa jest inna i podlega odrębnej wycenie. Warunki współpracy są przedstawiane w przejrzysty i zrozumiały sposób.
W Kancelarii najczęściej są stosowane następujące sposoby rozliczeń

 • Czas
  Rozliczenie godzinowe
 • Wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o ilość przepracowanych godzin. Zazwyczaj stosowane dla:
 • - stała obsługa prawna
 • - sporządzanie projektów umów
 • - udział w negocjacjach, mediacjach
 • - reprezentacja podczas przesłuchań
 • - sporządzanie dokumentów korporacyjnych spółek
 • Kontakt
 • Kwota
  Rozliczenie ryczałt
 • Wynagrodzenie jest ustalane z góry za daną usługę. Zazwyczaj stosowane dla:
 • - porada prawna
 • - zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych
 • - projekty pism procesowych
 • - reprezentacja na rozprawie
 • - wezwania do zapłaty
 • - zakładanie/ przekształcanie/ likwdacja spółek
 • - sporządzanie wniosków do KRS i ksiąg wieczystych
 • - opinie prawne
 • Kontakt
 • Procent
  Wynagrodzenie "success fee"
 • Opcjonalne wynagrodzenie stosowane zazwyczaj z rozliczeniem w formie ryczałtu w wypadku pozytywnego zakończenia sprawy. Zazwyczaj stosowane dla:
 • - sprawy o zapłatę
 • - odszkodowania
 • - sprawy o podział majątku
 • Kontakt

Skontaktuj się

Nie zawsze pracuję w biurze, więc w celu ustaleniu terminu spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny, wiadomość e-mail

Kancelaria Adwokacka adw. Urszula Karwińska ul.Matejki 42

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Urszula Karwińska-Balaryn

ul. Matejki 42/4, 87-100 Toruń

+48 668 283 823

kancelaria@karwinska.pl

NIP: 9562318249

REGON: 364764563

Numer rachunku bankowego: 61 1950 0001 2006 5622 4619 0001

Pobierz wizytówkę

Zeskanuj kod QR i zapisz dane kancelarii na telefonie

Wizytówka
© 2016 UKB Kancelaria Adwokacka